Skapa en användare
Har du fått ett aktiveringskort kan du använda det här för att skapa en användare.

 Jag godkänner avtalet     
Användaravtal
1. Datahantering
Jag godkänner att Edu Med AB hanterar den personlig information som jag frivilligt har delgivit dem. Jag är medveten om att informationen är tillgänglig i tjänstens dataregister och jag tillstyrker härmed att jag känner till vilka rättigheter jag har enligt Dataskyddsförordningen (Läs mer här).

Edu Med AB, som driver tjänsten, garanterar att uppfylla föreskrivna lagar angående personuppgifter. Därutöver garanterar vi att tidigare delgivna uppgifter kommer att raderas från vår databas då du skriftligen har meddelat oss via mail. Insamling och hantering av känslig personlig information kommer endast lämnas ut med ditt godkännande eller för att rättsväsendet begär information som vi är skyldiga att lämna ut.

Du har rätt att ta del av, uppdatera och korrigera den personliga information som rör dig i enlighet med GDPR.

2. Ändrade villkor
Vi har alltid rätt att göra ändringar i detta avtal om så behövs för att efterleva lag och myndighetsbeslut. Om ändringar sker i detta avtal kommer du som användare att meddelas och ges möjlighet att godkänna det nya avtalet.

3. Fakta om Edu Med AB
Edu Med AB
Bruksgatan 36 Z
263 39 Höganäs
E-mail: info@edumed.se
Organisationsnummer: 556694-2099